მცენარეები კურორტზე – სამკურნალო მცენარეების ბაზარი ბორჯომში

რაინერ ვ. ბუსმანი, ნარელ ი. პანიაგუა სამბრანა, შალვა სიხარულიძე, ზაალ კიკვიძე, დავით ქიქოძე, დავით ჭელიძე, ქეთევან ბაცაცაშვილი, რობი ე. ჰარტი

Abstract


კურორტ ბორჯომის სამკურნალო მცენარეების ბაზარს უფრო ფართო  პროექტის — საქართველოს ეთნობოტანიკური ინვენტრიზაციის — ფარგლებში 2013 წლიდან ვსწავლობდით. ბორჯომში სამკურნალო მცენარეებით მოვაჭრეები ძირითადად ყიდდენ ერთსა და იმავე მცენარეულ სამკურნალო ნაკრებებს. თუმცა ცალკე აღებული ეს მცენარეები არ იყიდებოდა. საერთო ჯამში 17 მცენარეული ნაკრები აღვრიცხეთ. მოვაჭრეები ამბობდნენ, რომ მცენარეები მათ მიერ გროვდებოდა ბორჯომსა და მიმდებარე რაიონებში და, რომ ნაკრებები შინ მზადდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ სამკურნალო მცენარეების ნაკრებები ბორჯომში კარგად გაკონტროლებული და სტანდარტიზებული ჩანდა, ამ ნაკრებების შემადგენელი ნაწილების დაცალკევებამ აჩვენა, რომ ფხვნილებში იყო უცხო მინარევები - ისეთ მცენარეთა ნაწილები, რომლებიც არ იყო მითითებული ეტიკეტზე, ან აკლდა ის კომპონენტები, რომლებიც ეტიკეტზე იყო მოცემული. ჩვენი კვლევა აჩვენებს, რომ ბაზრებზე ბუნებრივი წამლებით ვაჭრობა შეიძლება გარკვეულ საფრთხეს შეიცავდეს და საჭიროა დიდი სიფრთხილის გამოჩენა ამ წამლების - ალოპათიური თუ ალტერნატიული - გამოყენებისას.

ყველა მცენარისათვის ლათინური დასახელების გარდა მოცემული გვაქვს ქართული სახელებიც.


Full Text:

PDF


Ethnobotany Research and Applications (ISSN 1547-3465) is published online by the Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University.
All articles are copyrighted by the author(s) and are published online by a license from the author(s).