Primroses versus Spruces: Cultural differences between flora depicted in British and Polish children's books

Łukasz Łuczaj

Abstract


 

Plant illustrations encountered by children during their education directly result from the actual native culture and flora and simultaneously shape children’s perception of vegetation. Children’s book illustrations were compared in Great Britain, a country with a long tradition of realism in visual arts, and Poland (89 books were studied in each country). It was found that British children’s books contained more species of plants and less species of fungi, but the differences were not significant. The proportion of native woodland species is the same for both countries, but Polish illustrations show less woodland flowers and more trees. British illustrations contain proportionally more purple and yellow flowers. Polish illustrations do not reflect the potential natural vegetation (deciduous forests) but rather reflect species typical for disturbed sites and boreal elements of the flora, which are dominant in the countries east of Poland. This can be explained by population movements which took place after 1945.

Abstrakt

Ilustracje roślin, z którymi stykają się dzieci podczas swojej edukacji, są produktem kultury kraju i jego flory, jednocześnie oddziałują na ich percepcję roślinności. W pracy porównano ilustracje w bajkach dziecięcych Wielkiej Brytanii i Polski (po 89 książek). Celem pracy było sprawdzenie czy, z powodu silnych tradycji realistycznego rysownictwa, bajki brytyjskie pokazują więcej gatunków roślin. Stwierdzono, że bajki brytyjskie mają więcej gatunków roślin i mniej gatunków grzybów niż polskie, jednak różnice nie były istotne. Udział gatunków rodzimych w ilustracjach jest zbliżony, jednak brytyjskie ilustracje mają więcej roślin zielnych, a polskie gatunków drzewiastych. Brytyjskie ilustracje mają więcej kwiatów fioletowych i żółtych, a polskie więcej kwiatów białych. Wydaje się, że polskie ilustracje w mniejszym stopniu pokazują dominującą potencjalną roślinność naturalną (lasy liściaste), a w większym elementy borealne pospolite w lasach wtórnych i na wschód od Polski. To odchylenie może być wytłumaczone przyczynami historycznymi (zmiana granic po roku 1945).

 


Full Text:

PDF


Ethnobotany Research and Applications (ISSN 1547-3465) is published online by the Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University.
All articles are copyrighted by the author(s) and are published online by a license from the author(s).