Ireo Karazana Zavamaniry Tena Fampiasa Amin'ny Toerana Iray

Fidy Ratovoson, Henry Jaona, Justin Rabemananjara, Juliette Marovavy, Clara Antonia, Marie Jeanne, Clara Aimé Raholiarivelo, Emilien Razaniry, Ignace Robena, Liva -, Rogin -, Delphin Razanajatovo, Esisy Fanomezantsoa, Justin Rabezanahary, Velomary -, Nirina Morarano, Fokontany Morarano, Kaominina Mahavelona, Toamasina -

Abstract


Nandritra ny herinandron’ny 21 martsa 2005 dia nototosaina
tao amin’ny KNARP (Karoka Nasionaly Ampiharana ny Raki-Panafody) Antananarivo ny atrika’asa fianarana ny fifandraisan’ny koltora, ny olona, ny zavamaniry ary ny tontolo iainana. Ny atrik’asa dia nokarakarain’ny Missouri
Botanical Garden (MBG) sy ny KNARP izay misolotena
ny “International Cooperative Biodiversity Group” ao anatin’ny tetik’asa hikarohana fanafody vaovao eto Madagasikara.
Nizara roa moa ny fomba nitondrana an’ity atrik’asa ity ka ny tapany voalohany dia fampianarana an-dakilasy izay natao tao Antananarivo ary ny tapany faharoa fampiharana
eny ambanivohitra ka tamin’ireo tanàna manodidina ny alan’Analalava ao anatin’ny kaominin’ny Mahavelona (Foulpointe) no voasafidy nanaovana izany.
Nisy lohahevitra maromaro nozaraina tamin’ny mpandray anjara hanaovana ny fampiharana. Ny fanadiahadiana izay nataoko dia mikasika Ny zavamaniry tena ilain’ny olona amin’ny fiainany andavanandro amin’ny toerana
iray. Ity lahatsoratra ity izany dia mandravona ny valin’ny fanadihadiana natao tao Morarano mikasika an’io lohahevitra io.
I Morarano dia tanàna eo amin’ny5 km atsimo andrefan’ny alan’Analalava (saritany 1), sahabo ho 15 km ao atsimo andrefan’i Mahavelona (renivohitry ny kaominina), ao anatin’ny faritanin’ny Toamasina. Ny maridrefy ara-jeografika
misy azy dia ny latitida 17° 43’ 54” S (Atsimo) sy ny longitida 49° 25’ 38” E (Atsinana). Ny haavony raha oharina amin’ny ranomasina dia 70 m eo ho eo. Avy amin’ny foko Betsimisaraka ny ankamaroan’ny mponina ao amin’ity tanàna ity ary mahatratra hatramin’ny telonjato
(300) ny isany. Saika mpamboly avokoa izy ireo.

Full Text:

PDF


Ethnobotany Research and Applications (ISSN 1547-3465) is published online by the Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University.
All articles are copyrighted by the author(s) and are published online by a license from the author(s).