Ny Fomba Fampiasan'nyankizy Ny Zavamaniry

Bako Nirina Ranjevasoa

Abstract


Ity fanadihadiana ity dia ampahany amin’ireo fanadiadiana
nataon’ireo mpiofana momba ny fifandraisan’ny koltora, ny olona, ny zavamaniry ary ny totolo iainana teto amin’ny fokontany Morarano, kaominina Mahavelona na Foulpointe. Maro ireo fanadihadiana natao fa ity kosa dia mikasika manokana ny ankizy sy ny zavamaniry manodididna
azy.

Full Text:

PDF


Ethnobotany Research and Applications (ISSN 1547-3465) is published online by the Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University.
All articles are copyrighted by the author(s) and are published online by a license from the author(s).