Valin'ny Fikarohana Momba Ny Fampiasana Tany Sy Sokajin'ala Amin'ny Fokontany Morarano, Mahevelona

Adolphe Lehavana, Eric Toto, Rémi Amosa Razaka, Gaston Toto, Henri John, Marie Odette Tabita, Céléstine Soazafy, Justin Dimasy, Emmanuel Razaka, Rasoa -, Sahamamy -, Fokontany Morarano, Kominina Mahavelona, Toamasina -

Abstract


Amin’ny lafiny fiarovana ny ala, manana anjara toerana lehibe tokoa ny fomba fampiasana ny tany izay mamaritra
ny karazam-pambolena sy ny sokajin’ala mety ho hita. Ny fanadihadiana natao niaraka tamin’ny mponina ao amin’ny faritry Morarano dia nentina indrindra hamantarana
ny toe-java-misy mifandraika amin’ny fampiasan’ny olona ny tany amin’iny faritra iny.

Full Text:

PDF


Ethnobotany Research and Applications (ISSN 1547-3465) is published online by the Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University.
All articles are copyrighted by the author(s) and are published online by a license from the author(s).