Ny Fampiasan'ny Mponina Ny Zavamaniry Azo Atao Sakafo

Juliette Velosoa

Abstract


Miseho amin’ny endrika samihafa ny fifandraisan’ny olombelona amin’ny zavamaniry. Ity fanadihadiana ity dia mamaritra ny fifandraisan’ny mponina sy ny zavamaniry azo atao sakafo tao amin’ny tanàna Sahamamy, fokontany
Morarano, kaominina Mahavelona, faritany Toamasina.

Full Text:

PDF


Ethnobotany Research and Applications (ISSN 1547-3465) is published online by the Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University.
All articles are copyrighted by the author(s) and are published online by a license from the author(s).