Ny Tao-Trano Sy Ny Fiatraikany Eo Amin'ny Alan'analalava

Pierre Jules (Coca) Rakotomalaza, John Henry, Bruno Sabotsilahy, Jean Claude

Abstract


Rehefa avy nanaraka atrik’asa fiofanana tao amin’ny KNARP nadritry ny 5 andro ny mpiofana, dia nanohy
4 andro taty Mahavelona (Foulpointe) (31 martsa ka hatramin’ny 04 aprily 2005). Nanao fampiharam-piofanana tao amin’ny tanàna manodidina ny alan’Ananlalava ireo mpiofana mikasika ny fampiasana ny zavamaniry sy ny fifandraisany
amin’ny olombelona (ethnobotanie). Karazana
fanadihadina maro no natao tamin’izany. Anisan’izany ny tao-trano. Tanàna roa no nanaovana ny fanadihadina dia : Sahamamy sy Morarano. Samy fokontan’ i Morarano,
kominin’i Mahavelona, faritan’i Toamasina.
Olona 7 no nanaovana ny fanadihadina ka 4 tao Morarano
ary 3 tao Sahamamy. Karazan-trano maro no hita araka ny:
Fampiasana azy
Ny fitaovana nampiasaina (akora)
Karazan-kazo efatra ambiefapolo (44) no voatanisa ho fampiasa amin’ny fanaovana izany trano izany. Samy hafa anefa ny arazan-kazo nampiasaina araka ny taonan’ny olona nadihadiana. Ary toy izany koa ny toerana nakana azy.

Full Text:

PDF


Ethnobotany Research and Applications (ISSN 1547-3465) is published online by the Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University.
All articles are copyrighted by the author(s) and are published online by a license from the author(s).