Bananas in New Caledonian Kanak Society: Their socio-cultural value in relation with their origins

Authors

  • Valerie Kagy
  • Françoise Carreel

Abstract

The introduction of bananas into New Caledonia is directly linked with the arrival of various peoples on the islands of the Pacific. The genetic characterisation of bananas culti- vated in Asia and in the Pacific (Carreel 1993,1994, Lebot et al. 1993) has enabled their relation with wild species to be demonstrated which in turn can be used to put forward strong hypotheses concerning the various migrations of people in the Pacific area and to better understand the so- cio-cultural role that the banana cultivars Maoli and Popou- lou occupy in New Caledonia’s Kanak society some 3500 years after their introduction. At the present time there are still “true” bananas and “ others”. The former which were introduced by the first people to arrive have a sacred an- cestral value as well as a social role, while the latter, in- troduced during the period of colonisation have gradually become revenue generating crops. Abstract in Xâracûu language Kè pè jati nâ rè pwi tö xû nei a Calédonie, è gè wâ ké fädë rè dèèri mê ba töwâ mîî wâ neï bwa tö Pacifique. Wâ kè bwarè nè rè, pwâ rè mê kwiö wâ pwî dobwa è nä nâü rè tö nèpwé kètè Asie mê Pacifique (Carreel 1993,1994, Lebot et al. 1993) fa ba gwéré kè nä bwa rè pwî è näü mê pwî bwa è tuè cicöö. E dù kè té gwéré kè fädë nâ rè dèèri tö nèpwé kètè Pacifique, nè dù kè té xwaé tèpe rè pwî Maoli mê Popoulou töwâ muru rè ka ngürü kè Calédonie, 3500 xwâda nêdùù ké toa nâré pwî. Nâmwâ è xwî nâ « döpwi »mê pwî pwângara. « Dopwî » ù pè mê nâ rè ké dèèri bwa ri toa mââ nâ tö xû nei a, è baa nâ kwiö sègû mê tèpe rè tö wâ xwâ sègû rè kaa ngürü. Mîî pwî dè, è toa nâ wi rè ka pwângara, è nä pwâwâ näü rè ri nâ kè xwiri ngê pwâ rè.

Downloads

Published

2004-12-31

How to Cite

Kagy, V., & Carreel, F. (2004). Bananas in New Caledonian Kanak Society: Their socio-cultural value in relation with their origins. Ethnobotany Research and Applications, 2, 029–035. Retrieved from https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/35

Issue

Section

Research