[1]
ბუსმანი რ.ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ.ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ბაცაცაშვილი ქ. and ჰარტი რ.ე. 2020. მცენარეები კურორტზე – სამკურნალო მცენარეების ბაზარი ბორჯომში. Ethnobotany Research and Applications. 19, (Jan. 2020), 1–11.