[1]
ბუსმანი რ.ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ.ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ბაცაცაშვილი ქ. and ჰარტი რ.ე. 2020. მცენარეთა და სოკოების გამოყენება თუშ-ფშავ-ხევსურეთში. Ethnobotany Research and Applications. 20, (Dec. 2020), 1–24.