[1]
ბუსმანი რ.ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ.ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ხუციშვილი მ., ბაცაცაშვილი ქ. and ჰარტი რ.ე. 2020. ხევსურეთის, სამცხე-ჯავახეთის, თუშეთის, სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის შედარებითი ეთნობოტანიკური შესწავლა. Ethnobotany Research and Applications. 20, (Dec. 2020), 1–59.