[1]
Raharimalala, F. 2005. Ny Varo-Mandeha Amin’ny Faritra Manodidina Ny Alan’analalava. Ethnobotany Research and Applications. 3, (Dec. 2005), 335–338.