[1]
Ranjevasoa, B.N. 2005. Ny Fomba Fampiasan’nyankizy Ny Zavamaniry. Ethnobotany Research and Applications. 3, (Dec. 2005), 339–344.