(1)
ბუსმანი რ. ვ.; პანიაგუა სამბრანა ნ. ი.; სიხარულიძე შ.; კიკვიძე ზ.; ქიქოძე დ.; ჭელიძე დ.; ბაცაცაშვილი ქ.; ჰარტი რ. ე. მცენარეები კურორტზე – სამკურნალო მცენარეების ბაზარი ბორჯომში. Ethnobot. Res. App. 2020, 19, 1-11.