(1)
Raharimalala, F. Ny Varo-Mandeha Amin’ny Faritra Manodidina Ny Alan’analalava. Ethnobot. Res. App. 2005, 3, 335-338.