(1)
Ranjevasoa, B. N. Ny Fomba Fampiasan’nyankizy Ny Zavamaniry. Ethnobot. Res. App. 2005, 3, 339-344.