Raharimalala, F. (2005). Ny Varo-Mandeha Amin’ny Faritra Manodidina Ny Alan’analalava. Ethnobotany Research and Applications, 3, 335–338. Retrieved from https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/84