ბუსმანი რ. ვ.; პანიაგუა სამბრანა ნ. ი.; სიხარულიძე შ.; კიკვიძე ზ.; ქიქოძე დ.; ჭელიძე დ.; ბაცაცაშვილი ქ. ღვინო, ლუდი, ბურნუთი, სამკურნალო მცენარეები და მრავალფეროვნების კარგვის პრობლემა — ეთნობოტანიკური მოგზაურობანი მაღალმთიან საქართველოში. Ethnobotany Research and Applications, [S. l.], v. 19, p. 1–83, 2020. Disponível em: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1799. Acesso em: 25 oct. 2021.