ბუსმანი რ. ვ.; პანიაგუა სამბრანა ნ. ი.; სიხარულიძე შ.; კიკვიძე ზ.; ქიქოძე დ.; ჭელიძე დ.; ბაცაცაშვილი ქ.; ჰარტი რ. ე. კახეთისა და ქვემო ქართლის ეთნობოტანიკა. Ethnobotany Research and Applications, [S. l.], v. 20, p. 1–23, 2020. Disponível em: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2539. Acesso em: 24 oct. 2021.