ბუსმანი რ. ვ.; პანიაგუა სამბრანა ნ. ი.; სიხარულიძე შ.; კიკვიძე ზ.; ქიქოძე დ.; ჭელიძე დ.; ხუციშვილი მ.; ბაცაცაშვილი ქ.; ჰარტი რ. ე. ხევსურეთის, სამცხე-ჯავახეთის, თუშეთის, სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის შედარებითი ეთნობოტანიკური შესწავლა. Ethnobotany Research and Applications, [S. l.], v. 20, p. 1–59, 2020. Disponível em: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2547. Acesso em: 25 oct. 2021.