ბუსმანი რაინერ ვ., პანიაგუა სამბრანა ნარელ ი., სიხარულიძე შალვა, კიკვიძე ზაალ, ქიქოძე დავით, ჭელიძე დავით, and ბაცაცაშვილი ქეთევან. 2020. “ღვინო, ლუდი, ბურნუთი, სამკურნალო მცენარეები და მრავალფეროვნების კარგვის პრობლემა — ეთნობოტანიკური მოგზაურობანი მაღალმთიან საქართველოში”. Ethnobotany Research and Applications 19 (January):1-83. https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1799.