ბუსმანი რაინერ ვ, პანიაგუა სამბრანა ნარელ ი, სიხარულიძე შალვა, კიკვიძე ზაალ, ქიქოძე დავით, ჭელიძე დავით, ხუციშვილი მანანა, ბაცაცაშვილი ქეთევან, and ჰარტი რობი ე. 2020. “ხევსურეთის, სამცხე-ჯავახეთის, თუშეთის, სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის შედარებითი ეთნობოტანიკური შესწავლა”. Ethnobotany Research and Applications 20 (December):1-59. https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2547.