Raharimalala, Fidèle. 2005. “Ny Varo-Mandeha Amin’ny Faritra Manodidina Ny Alan’analalava”. Ethnobotany Research and Applications 3 (December):335-38. https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/84.