ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ. and ბაცაცაშვილი ქ. (2020) “ღვინო, ლუდი, ბურნუთი, სამკურნალო მცენარეები და მრავალფეროვნების კარგვის პრობლემა — ეთნობოტანიკური მოგზაურობანი მაღალმთიან საქართველოში”, Ethnobotany Research and Applications, 19, pp. 1–83. Available at: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1799 (Accessed: 25 October 2021).