ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ბაცაცაშვილი ქ. and ჰარტი რ. ე. (2020) “მცენარეები კურორტზე – სამკურნალო მცენარეების ბაზარი ბორჯომში”, Ethnobotany Research and Applications, 19, pp. 1–11. Available at: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1801 (Accessed: 24 June 2024).