ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ბაცაცაშვილი ქ. and ჰარტი რ. ე. (2020) “მცენარეთა და სოკოების გამოყენება თუშ-ფშავ-ხევსურეთში”, Ethnobotany Research and Applications, 20, pp. 1–24. Available at: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2543 (Accessed: 25 October 2021).