ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ხუციშვილი მ., ბაცაცაშვილი ქ. and ჰარტი რ. ე. (2020) “ხევსურეთის, სამცხე-ჯავახეთის, თუშეთის, სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის შედარებითი ეთნობოტანიკური შესწავლა”, Ethnobotany Research and Applications, 20, pp. 1–59. Available at: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2547 (Accessed: 25 October 2021).