[1]
ბუსმანი რ. ვ., “ღვინო, ლუდი, ბურნუთი, სამკურნალო მცენარეები და მრავალფეროვნების კარგვის პრობლემა — ეთნობოტანიკური მოგზაურობანი მაღალმთიან საქართველოში”, Ethnobot. Res. App., vol. 19, pp. 1–83, Jan. 2020.