[1]
ბუსმანი რ. ვ., “მცენარეები კურორტზე – სამკურნალო მცენარეების ბაზარი ბორჯომში”, Ethnobot. Res. App., vol. 19, pp. 1–11, Jan. 2020.