[1]
ბუსმანი რ. ვ., “ხევსურეთის, სამცხე-ჯავახეთის, თუშეთის, სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის შედარებითი ეთნობოტანიკური შესწავლა”, Ethnobot. Res. App., vol. 20, pp. 1–59, Dec. 2020.