[1]
B. N. Ranjevasoa, “Ny Fomba Fampiasan’nyankizy Ny Zavamaniry”, Ethnobot. Res. App., vol. 3, pp. 339–344, Dec. 2005.