ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., and ბაცაცაშვილი ქ. “ღვინო, ლუდი, ბურნუთი, სამკურნალო მცენარეები და მრავალფეროვნების კარგვის პრობლემა — ეთნობოტანიკური მოგზაურობანი მაღალმთიან საქართველოში”. Ethnobotany Research and Applications, vol. 19, Jan. 2020, pp. 1-83, https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1799.