ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ბაცაცაშვილი ქ., and ჰარტი რ. ე. “მცენარეები კურორტზე – სამკურნალო მცენარეების ბაზარი ბორჯომში”. Ethnobotany Research and Applications, vol. 19, Jan. 2020, pp. 1-11, https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1801.