ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ბაცაცაშვილი ქ., and ჰარტი რ. ე. “მცენარეთა და სოკოების გამოყენება თუშ-ფშავ-ხევსურეთში”. Ethnobotany Research and Applications, vol. 20, Dec. 2020, pp. 1-24, https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2543.