ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ხუციშვილი მ., ბაცაცაშვილი ქ., and ჰარტი რ. ე. “ხევსურეთის, სამცხე-ჯავახეთის, თუშეთის, სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის შედარებითი ეთნობოტანიკური შესწავლა”. Ethnobotany Research and Applications, vol. 20, Dec. 2020, pp. 1-59, https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2547.