ბუსმანი რაინერ ვ., პანიაგუა სამბრანა ნარელ ი., სიხარულიძე შალვა, კიკვიძე ზაალ, ქიქოძე დავით, ჭელიძე დავით, and ბაცაცაშვილი ქეთევან. “ღვინო, ლუდი, ბურნუთი, სამკურნალო მცენარეები და მრავალფეროვნების კარგვის პრობლემა — ეთნობოტანიკური მოგზაურობანი მაღალმთიან საქართველოში”. Ethnobotany Research and Applications 19 (January 30, 2020): 1–83. Accessed October 25, 2021. https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1799.