ბუსმანი რაინერ ვ, პანიაგუა სამბრანა ნარელ ი, სიხარულიძე შალვა, კიკვიძე ზაალ, ქიქოძე დავით, ჭელიძე დავით, ბაცაცაშვილი ქეთევან, and ჰარტი რობი ე. “კახეთისა და ქვემო ქართლის ეთნობოტანიკა”. Ethnobotany Research and Applications 20 (December 14, 2020): 1–23. Accessed October 24, 2021. https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2539.