1.
ბუსმანი რვ, პანიაგუა სამბრანა ნი, სიხარულიძე შ, კიკვიძე ზ, ქიქოძე დ, ჭელიძე დ, ბაცაცაშვილი ქ. ღვინო, ლუდი, ბურნუთი, სამკურნალო მცენარეები და მრავალფეროვნების კარგვის პრობლემა — ეთნობოტანიკური მოგზაურობანი მაღალმთიან საქართველოში. Ethnobot. Res. App. [Internet]. 2020 Jan. 30 [cited 2021 Oct. 25];19:1-83. Available from: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1799