1.
ბუსმანი რვ, პანიაგუა სამბრანა ნი, სიხარულიძე შ, კიკვიძე ზ, ქიქოძე დ, ჭელიძე დ, ბაცაცაშვილი ქ, ჰარტი რე. მცენარეები კურორტზე – სამკურნალო მცენარეების ბაზარი ბორჯომში. Ethnobot. Res. App. [Internet]. 2020 Jan. 30 [cited 2024 Jun. 25];19:1-11. Available from: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1801