1.
ბუსმანი რვ, პანიაგუა სამბრანა ნი, სიხარულიძე შ, კიკვიძე ზ, ქიქოძე დ, ჭელიძე დ, ხუციშვილი მ, ბაცაცაშვილი ქ, ჰარტი რე. ხევსურეთის, სამცხე-ჯავახეთის, თუშეთის, სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის შედარებითი ეთნობოტანიკური შესწავლა. Ethnobot. Res. App. [Internet]. 2020 Dec. 14 [cited 2021 Oct. 25];20:1-59. Available from: https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2547