Root and Tuber Crops in Vietnam: Focus on yam germplasm

Linh Chi Vu, Thi Ngoc Hue Nguyen, Ngoc Trinh Luu

Abstract


Root and tuber crops are the second most important food category after rice in Vietnam. Vietnam has especially rich root crop resources. Root crops play important roles as human food, animal fodder, medicinal material, spices and dyes. The collection and conservation of root and tuber crops germplasm is becoming increasingly urgent. During 1991-2005, many exploration trips were carried out by the Plant Resources Center (PRC) including collection of root and tuber crops germplasm. Examples of some of these crops are yams, taro, sweetpotato, cassava, and canna. This paper reports on the root and tuber crop diversity that is currently being maintained at PRC, and the preliminary results on yam germplasm collected in Vietnam. Cây có củ là cây lương thực quan trọng đứng hàng thứ hai sau lúa ở Việt Nam. Việt Nam có nguồn tài nguyên di truyền cây có củ đặc biệt phong phú. Cây có củ có thể được sử dụng làm lương thực cho con người, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu làm thuốc, gia vị và nhuộm vải. Thu thập và bảo tồn nguồn gen cây có củ trở nên đặc biệt cấp thiết. Những chuyến điều tra và thu thập cây có củ ở Vi ệt Nam đã được Trung tâm Tài nguyên thực vật tiến hành trong giai đoạn từ 1991 đến 2005. Tổng số 1699 số đăng ký của khoai từ vạc, môn sọ, khoai lang và cây có củ khác đã được thu thập. Những thông tin về giống được nông dân đặt tên và phân bố của giống đã được thu thập và phân tích. Kết quả cho thấy Việt Nam có sự đa dạng cao về tài nguyên cây có củ. Người nông dân Việt Nam có kiến thức bản địa phong phú về canh tác, bảo quản và sử dụng cây có củ.

Full Text:

PDF


Ethnobotany Research and Applications (ISSN 1547-3465) is published online by the Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University.
All articles are copyrighted by the author(s) and are published online by a license from the author(s).