მცენარეები კურორტზე – სამკურნალო მცენარეების ბაზარი ბორჯომში

Authors

  • რაინერ ვ. ბუსმანი Ilia State University Institute of Botany and Bakuriani Alpine Botanical Garden Department of Ethnobotany 1 Botanical Str. 0105 Tbilisi Georgia http://orcid.org/0000-0002-3524-5273
  • ნარელ ი. პანიაგუა სამბრანა
  • შალვა სიხარულიძე
  • ზაალ კიკვიძე
  • დავით ქიქოძე
  • დავით ჭელიძე
  • ქეთევან ბაცაცაშვილი
  • რობი ე. ჰარტი

Abstract

კურორტ ბორჯომის სამკურნალო მცენარეების ბაზარს უფრო ფართო  პროექტის — საქართველოს ეთნობოტანიკური ინვენტრიზაციის — ფარგლებში 2013 წლიდან ვსწავლობდით. ბორჯომში სამკურნალო მცენარეებით მოვაჭრეები ძირითადად ყიდდენ ერთსა და იმავე მცენარეულ სამკურნალო ნაკრებებს. თუმცა ცალკე აღებული ეს მცენარეები არ იყიდებოდა. საერთო ჯამში 17 მცენარეული ნაკრები აღვრიცხეთ. მოვაჭრეები ამბობდნენ, რომ მცენარეები მათ მიერ გროვდებოდა ბორჯომსა და მიმდებარე რაიონებში და, რომ ნაკრებები შინ მზადდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ სამკურნალო მცენარეების ნაკრებები ბორჯომში კარგად გაკონტროლებული და სტანდარტიზებული ჩანდა, ამ ნაკრებების შემადგენელი ნაწილების დაცალკევებამ აჩვენა, რომ ფხვნილებში იყო უცხო მინარევები - ისეთ მცენარეთა ნაწილები, რომლებიც არ იყო მითითებული ეტიკეტზე, ან აკლდა ის კომპონენტები, რომლებიც ეტიკეტზე იყო მოცემული. ჩვენი კვლევა აჩვენებს, რომ ბაზრებზე ბუნებრივი წამლებით ვაჭრობა შეიძლება გარკვეულ საფრთხეს შეიცავდეს და საჭიროა დიდი სიფრთხილის გამოჩენა ამ წამლების - ალოპათიური თუ ალტერნატიული - გამოყენებისას.

ყველა მცენარისათვის ლათინური დასახელების გარდა მოცემული გვაქვს ქართული სახელებიც.

Author Biography

რაინერ ვ. ბუსმანი, Ilia State University Institute of Botany and Bakuriani Alpine Botanical Garden Department of Ethnobotany 1 Botanical Str. 0105 Tbilisi Georgia

Prinicipal Scientist, Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University

Downloads

Published

2020-01-30

How to Cite

ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ბაცაცაშვილი ქ., & ჰარტი რ. ე. (2020). მცენარეები კურორტზე – სამკურნალო მცენარეების ბაზარი ბორჯომში. Ethnobotany Research and Applications, 19, 1–11. Retrieved from https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1801

Issue

Section

Repatriation of ethnobotanical studies

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.