სვანეთისა და ლეჩხუმის სამკურნალო და საკვები მცენარეები, საქართველო (კავკასია), საქართველო.

Authors

 • რაინერ ვ ბუსმანი Ilia State University Institute of Botany and Bakuriani Alpine Botanical Garden Department of Ethnobotany 1 Botanical Str. 0105 Tbilisi Georgia http://orcid.org/0000-0002-3524-5273
 • ნარელ ი პანიაგუა სამბრანა
 • ნარელ ი პანიაგუა სამბრანა
 • შალვა სიხარულიძე
 • შალვა სიხარულიძე
 • ზაალ კიკვიძე
 • ზაალ კიკვიძე
 • დავით ქიქოძე
 • რობი ე ჰარტი
 • დავით ქიქოძე
 • დავით ჭელიძე
 • დავით ჭელიძე
 • ქეთევან ბაცაცაშვილი
 • ქეთევან ბაცაცაშვილი
 • რობი ე ჰარტი

Abstract

აბსტრაქტი

სვანეთი და რაჭა-ლეჩხუმი საქართველოს ისტორიული პროვინციებია, დიდი კავკასიონის დასავლეთი ნაწილის სამხრეთის ფერდებზეა შეფენილი. ამ რეგიონში, განსაკუთრებით სვანეთში სწრაფად ვითარდება ტურიზმი. მაგრამ საკვირვლად ცოტაა აქ ჩატარებული კვლევები ადგილობრივი მკვიდრთა მიერ მცენარეების გამოყენების შესახებ. ჩვენ გამოვიკვლიეთ სვანეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში მცენარეების ტრადიციული გამოყენება შემდეგი ორი ჰიპოთეზის შესამოწმებლად: (1) მცენარეების გამოყენების ცოდნა მეტია მთაში, მაღლამდებარე სოფლებში და (2) საკარმიდამო ბოსტნები მეტია დაბლა მდებარე სოფლებში. საველე სამუშაოები ჩატარდა სვანეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში 2014 წლის ივლი- აგვისტოში, 17 სოფელში. ვიყენებდით ნახევრად სტრუქტურირებულ კითხვარებს, გამოიკითხა 63 რესპონდენტი. მათ დაასახელეს 203 სახეობა, რომლებიც ეკუთვნიან 144 გვარსა და 65 ოჯახს, მათგან 99 სახეობა მხოლოდ ველურად მზარდია, 73 საკარმიდამო ბოსტნებში მოყავთ, ხოლო 35 მოყავთ კიდეც და ტყეშიც აგროვებენ. რეგიონის სხვადასხვა კუთხეში ერთსა და იგივე მცენარეებს იყენებენ, ოდნავი სხვაობებია მათს გამოყენების წესში. აღმოჩენილი მცირე ცვალებადობა აიხსნება რესპონდენტების სოფლებისადმი მიკუთვნებით და ამ სოფლების ზღვის დონიდან მდებარეობის სიმაღლით. რესპონდენტთა სქესს მნიშვნელოვანი გავლენა არ აღმოაჩნდა.

გასაღები სიტყვები: კავკასია; ეთნობოტანიკა; მცენარეთა გამოყენება; ტრადიციული ცოდნა; პოსტ-საბჭოთა განვითარება

Author Biography

რაინერ ვ ბუსმანი, Ilia State University Institute of Botany and Bakuriani Alpine Botanical Garden Department of Ethnobotany 1 Botanical Str. 0105 Tbilisi Georgia

Prinicipal Scientist, Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University

Downloads

Published

2020-12-14

How to Cite

ბუსმანი რ. ვ., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., პანიაგუა სამბრანა ნ. ი., სიხარულიძე შ., სიხარულიძე შ., კიკვიძე ზ., კიკვიძე ზ., ქიქოძე დ., ჰარტი რ. ე., ქიქოძე დ., ჭელიძე დ., ჭელიძე დ., ბაცაცაშვილი ქ., ბაცაცაშვილი ქ., & ჰარტი რ. ე. (2020). სვანეთისა და ლეჩხუმის სამკურნალო და საკვები მცენარეები, საქართველო (კავკასია), საქართველო. Ethnobotany Research and Applications, 20, 1–29. Retrieved from https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/2549

Issue

Section

Repatriation of ethnobotanical studies

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.