Cultivated Plant Collections from Market Places

Authors

  • My Lien Thi Nguyen

Abstract

The study of cultivated plants from markets places can
reveal interesting information on the interactions and relationships
between people and plants. Despite this, cultivated
plants are often overlooked and not vouchered in
ethnobotanical studies. This article was written for Ethnobotany
Research and Applications to reaffirm and to reach
a wider audience of colleagues, via an electronic journal,
the importance and proper conventions for the collection,
maintenance, and use of voucher specimens, particularly
for cultivated plants. A case study with Colocasia gigantea
(Blume) Hook. f. is presented to help illustrate these
points.

Bộ sưu tập các loại rau được trồng thông qua thu thập tại
các chợ. Sự nghiên cứu về các loại cây trồng dùng làm
rau bán tại chợ có thể cho chúng ta những thông tin thú vị
về mối quan hệ và sự tương tác giữa con người và thực
vật. Mặc dù vậy, các nhà khoa học thường xem nhẹ việc
thụ thập những loại cây đã được trồng trọt để làm mẫu
vật cho các cuộc nghiên cứu thực vật học dân tộc. Báo
cáo này được viết cho tập Ethnobotany Research and Applications
(Sự nghiên cứu và ứng dụng thực vật học dận
tộc) để khảng định và thông tin đến được tới nhiều đồng
nghiệp và bạn đọc thông qua một tập san điện tử về tầm
quan trọng và các bước hợp lý cho thu thập, duy trì, và
cách sử dụng những mẫu thực vật, đặc biệt cho các loại
cây trồng. Tôi có đưa ra ở đây một nghiên cứu về trường
hợp cây Colocasia gigantea (Blume) Hook. f. để minh hoạ
cho vấn đề được nêu ở trên.

Downloads

Published

2005-12-31

How to Cite

Nguyen, M. L. T. (2005). Cultivated Plant Collections from Market Places. Ethnobotany Research and Applications, 3, 005–016. Retrieved from https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/47

Issue

Section

Research